четвъртък, 9 януари 2014 г.

Моята история за Дилма Русеф

Дилма с орден "Стара планина" - в.Труд , започва с моя колаж (виж)


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Разчитам тук и сега на вашите отзиви и препоръки, въпроси и предложения ! Единствената връзка между моето физическо и духовно ,,Аз''сте вие приятели, моите почитатели(моята публика от ,,голямата сцена'') и моите клиенти,а това ви прави изключително значими за мен ! Благодаря !
(Here and now rely on your feedback and recommendations, questions and suggestions! The only connection between my physical and spiritual,,I'' you are friends, my fans (my audience of ,,big scene'') and my clients, and this makes you very important for me!
Thank you!)